תיקון חוק הפיקוח על משרד הנאמנים ההולנדי

על פי חוק הפיקוח על משרד הנאמנים ההולנדי, השירות הבא נחשב כשירות נאמנות: מתן מגורים עבור ישות או חברה משפטית בשילוב מתן שירותים נוספים. שירותים נוספים אלה יכולים, בין היתר, לכלול מתן ייעוץ משפטי, דואג להחזרי מס וביצוע פעילויות הנוגעות להכנה, הערכה או ביקורת של החשבונות השנתיים או התנהלות הנהלת העסקים. בפועל, לרוב מופרדים מתן מקום מגורים ומתן שירותים נוספים; שירותים אלה אינם ניתנים על ידי אותו גורם. הצד המספק את השירותים הנוספים מביא את הלקוח בקשר עם גורם המספק מקום מגורים או להפך. באופן זה, שתי הספקיות אינן נופלות במסגרת חוק הפיקוח של משרד הנאמנים ההולנדי.

However, with a Memorandum of Amendment of June 6, 2018, a proposal was made to impose a prohibition on this separating of services. This prohibition entails that service providers are proving a trust service according to the Dutch Trust Office Supervision Act when they provide services that are aimed both at the provision of domicile and at the  provision of additional services. Without a permit, a service provider is therefore no longer allowed to provide additional services and to subsequently bring the client in contact with a party that provides domicile. Furthermore, a service provider who does not have a permit may not act as an intermediary by bringing a client in contact with various parties who can provide domicile and provide additional services. The bill to amend the Dutch Trust Office Supervision Act is now in the Senate. When this bill is adopted, this will have major consequences for many companies; a lot of companies will have to apply for a permit under the Dutch Trust Office Supervision Act in order to continue their current activities.

שתפו אותי