BF Skinner אמר פעם "השאלה האמיתית היא לא אם מכונות חושבות אלא אם גברים חושבים" ...

BF Skinner אמר פעם "השאלה האמיתית היא לא האם מכונות חושבות אלא האם גברים כן". אמירה זו חלה מאוד על התופעה החדשה של המכונית הנוהגת בעצמה ועל אופן ההתמודדות של החברה עם מוצר זה. לדוגמא, צריך להתחיל לחשוב על השפעת המכונית הנוהגת בעצמה על תכנון רשת הכבישים ההולנדית המודרנית. מסיבה זו, הציע השר שולץ ואן האגן את הדיווח 'Zelfrijdende auto's, Verkenning van implicaties op the design van wegen' ('מכוניות לנהיגה עצמית, בחינת השלכות על תכנון דרכים') לבית הנבחרים ההולנדי ב -23 בדצמבר. דוח זה מתאר בין השאר את הציפייה שיתאפשר להשאיר שלטים וסימוני דרך, לעצב כבישים באופן שונה ולהחליף נתונים בין כלי רכב. באופן זה המכונית הנהיגה העצמית יכולה לתרום לחיסול בעיות התנועה.

שתפו אותי