השאלה האמיתית היא לא אם מכונות חושבות אלא אם גברים חושבים

BF Skinner אמר פעם "השאלה האמיתית היא לא אם מכונות חושבות אלא אם גברים חושבים"

אמירה זו ישימה מאוד לתופעה החדשה של המכונית הנהיגה העצמית ולדרך בה החברה מתמודדת עם מוצר זה. למשל, צריך להתחיל לחשוב על השפעתה של המכונית הנהיגה העצמית על עיצוב רשת הדרכים המודרנית ההולנדית. מסיבה זו, השר שולץ ואן האגן הציע לבית הנבחרים ההולנדי את הדו"ח "Zelfrijdende auto's, Verkenning van implicaties op het design van wegen" ("מכוניות בנהיגה עצמית, בוחן את ההשלכות על תכנון הכבישים"). דו"ח זה מתאר, בין היתר, את הציפייה כי ניתן יהיה להשאיר שלטים וסימני דרך, לתכנן דרכים אחרת ולהחליף נתונים בין כלי רכב. באופן זה, המכונית הנהיגה העצמית יכולה לתרום לביטול בעיות תנועה.

Law & More