קביעת שווי החברה: איך אתה עושה את זה?

קביעת שווי החברה: איך אתה עושה את זה?

מה שווה העסק שלך? אם אתה רוצה לרכוש, למכור או פשוט לדעת איך החברה שלך מסתדרת, כדאי לדעת את התשובה לשאלה זו. אחרי הכל, למרות שערכה של חברה אינו זהה למחיר הסופי שמשולם בפועל, זו נקודת המוצא במשא ומתן על אותו מחיר. אבל איך מגיעים לתשובה לשאלה זו? ישנן מספר שיטות שונות. השיטות העיקריות נדונות בהמשך.

קביעת שווי החברה: איך אתה עושה את זה?

קביעת שווי הנכסים הנקי

שווי הנכס הנקי הוא שווי ההון העצמי של החברה וניתן לחשב אותו על ידי הפחתת שווי כל הנכסים, כגון מבנים, מכונות, מלאי ומזומנים, בניכוי כל ההתחייבויות או החובות. על סמך חישוב זה ניתן לקבוע מה חברה שווה בפועל כרגע. אף על פי כן, שיטת הערכה זו לא תמיד מספקת תמונה מלאה. אחרי הכל, המאזן המשתנה ללא הרף הוא הבסיס להערכה מהותית זו. בנוסף, מאזנה של החברה לא תמיד כולל את כל הנכסים, כמו ידע, חוזים ואיכות כוח אדם, והוא לא תמיד כולל את כל ההתחייבויות הכספיות כגון חוזי שכירות וחכירה. לכן שיטה זו היא רק תמונת מצב שלא אומרת דבר נוסף על ההתקדמות בעבר או על נקודת המבט העתידית האפשרית של החברה.

קביעת ערך הרווחיות

ערך הרווחיות הוא דרך נוספת לפיה ניתן לקבוע את שווי החברה. בניגוד לשיטה הקודמת, שיטת חישוב זו אכן מתחשבת (רמת הרווח) בעתיד. כדי לקבוע את שווי החברה שלך בשיטה זו, עליך לקבוע תחילה רמת הרווח ולאחר מכן דרישת הרווחיות. אתה קובע את רמת הרווח על בסיס הרווח הנקי של החברה, תוך התחשבות בפיתוח הרווח בעבר והציפיות לעתיד. ואז אתה מחלק את הרווח בתשואה הנדרשת להון. דרישת תשואה זו מבוססת לרוב על ריבית על השקעה נטולת סיכון לטווח ארוך בתוספת תשלום עבור סיכון סקטורתי ועסקי. בפועל, שיטה זו נפוצה ביותר. אף על פי כן, בשיטה זו אין התחשבות מספקת במבנה המימון של החברה ובנוכחות הנכסים האחרים. יתר על כן, בשיטה זו, לא ניתן להפריד את סיכון ההשקעה מהסיכון המממן.

שיטת תזרים מזומנים מוזלת

התמונה הטובה ביותר של שווי החברה מתקבלת על ידי חישוב בשיטה הבאה, המכונה גם שיטת DFC. אחרי הכל, שיטת DFC מבוססת על תזרים מזומנים ובוחנת את התפתחותם בעתיד. הרעיון הבסיסי הוא שהחברה תוכל לעמוד בהתחייבויותיה רק ​​אם ייכנסו מספיק כספים והתוצאות מהעבר אינן ערובה לעתיד. לכן הבנקים מייחסים חשיבות רבה גם להערכת שווי חברה לפי שיטת DFC זו. עם זאת, הערכת השווי על פי שיטה זו הינה מורכבת. על מנת ליצור תמונה טובה של הרווח שתוכל להשיג עם החברה בעתיד, חשוב למפות את כל תזרימי המזומנים העתידיים. לאחר מכן, יש לסדר את תזרימי המזומנים הנכנסים עם תזרימי המזומנים היוצאים. לבסוף, בעזרת עלות הון ממוצעת משקלית (WACC), התוצאה מוזלת ושווי החברה עוקב אחר כך.

למעלה משלוש דרכים נדונו בכדי לקבוע את שווי החברה. כשחוזרים לשאלת המבוא, התשובה עליה היא אפוא לא חד משמעית. יתר על כן, כל שיטה מובילה לתוצאה סופית אחרת. כאשר שיטה אחת מסתכלת רק על תמונת מצב וקובעת שחברה שווה מיליון, השיטה האחרת נראית בעיקר לעתיד ומצפה מאותה חברה להעריך מיליון וחצי. נראה הגיוני לבחור בשיטה עם הערכת השווי הגבוהה ביותר. עם זאת, זו לא תמיד השיטה הטובה ביותר עבור החברה שלך וההערכה היא בהתאמה אישית ברוב המקרים. לכן חכם להעסיק איש מקצוע ולקבל ייעוץ לגבי עמדתך המשפטית לפני שנכנסים לתהליך רכישה או מכירה. Law & Moreעורכי הדין הם מומחים בתחום דיני חברות ושמחים לספק לך ייעוץ אך גם כל מיני סיוע אחר במהלך התהליך שלך, כמו ניסוח והערכת בחוזים, בדיקת נאותות והשתתפות במשא ומתן.

Law & More