קביעת שווי החברה: איך אתה עושה את זה?

מה שווה העסק שלך? אם אתה רוצה לרכוש, למכור או פשוט לדעת איך החברה שלך מסתדרת, כדאי לדעת את התשובה לשאלה זו. אחרי הכל, למרות שערכה של חברה אינו זהה למחיר הסופי שמשולם בפועל, זו נקודת המוצא במשא ומתן על אותו מחיר. אבל איך מגיעים לתשובה לשאלה זו? ישנן מספר שיטות שונות. השיטות העיקריות נדונות בהמשך.

קביעת שווי החברה: איך אתה עושה את זה?

קביעת שווי הנכסים הנקי. שווי הנכסים הנקי הוא שווי ההון של החברה וניתן לחשב אותו על ידי הפחתת שווי כל הנכסים, כמו בניינים, מכונות, מלאי ומזומן, בניכוי כל ההתחייבויות או החובות. על סמך חישוב זה, ניתן לקבוע מה באמת שווה חברה כרגע. עם זאת, שיטת הערכת שווי זו אינה מספקת תמיד תמונה שלמה. אחרי הכל, המאזן המשתנה ללא הפסקה הוא הבסיס להערכה מהותית זו. בנוסף, מאזני החברה לא תמיד כוללים את כל הנכסים, כמו ידע, חוזים ואיכות כוח אדם, והיא גם לא כוללת תמיד את כל ההתחייבויות הכספיות כמו חוזי שכירות וחכירה. שיטה זו היא אפוא רק תמונת מצב שאינה אומרת יותר על ההתקדמות בעבר או על נקודת המבט העתידית האפשרית של החברה.

קביעת ערך הרווחיות. שווי הרווחיות הוא דרך נוספת בה ניתן לקבוע את שווי החברה. בניגוד לשיטה הקודמת, שיטת חישוב זו אכן מתחשבת (רמת הרווח בפנים) בעתיד. על מנת לקבוע את שווי החברה שלך בשיטה זו, עליך לקבוע תחילה רמת הרווח ולאחר מכן דרישת הרווחיות. אתה קובע את רמת הרווח על בסיס הרווח הנקי של החברה, תוך התחשבות בפיתוח הרווח בעבר והציפיות לעתיד. ואז אתה מחלק את הרווח בתשואה הנדרשת להון. דרישת תשואה זו מבוססת לרוב על ריבית על השקעה נטולת סיכון לטווח ארוך בתוספת תשלום עבור סיכון סקטורתי ועסקי. בפועל, שיטה זו נפוצה ביותר. אף על פי כן, בשיטה זו אין התחשבות מספקת במבנה המימון של החברה ובנוכחות הנכסים האחרים. יתר על כן, בשיטה זו, לא ניתן להפריד את סיכון ההשקעה מהסיכון המממן.

שיטת תזרים מזומנים מוזלת. התמונה הטובה ביותר של שווי החברה מתקבלת על ידי חישוב בשיטה הבאה, המכונה גם שיטת DFC. אחרי הכל, שיטת DFC מבוססת על תזרימי מזומנים ומביטה בהתפתחותם בעתיד. הרעיון העומד בבסיס הוא שהחברה תוכל לעמוד בהתחייבויותיה רק ​​אם ייכנסו מספיק כספים ושהתוצאות מהעבר אינן ערובה לעתיד. זו הסיבה שהבנקים מייחסים חשיבות רבה להערכת שווי של חברה בשיטת DFC זו. עם זאת, הערכת השווי לפי שיטה זו היא מורכבת. על מנת ליצור תמונה טובה של הרווח שתוכלו להרוויח עם החברה בעתיד, חשוב למפות את כל תזרימי המזומנים העתידיים. לאחר מכן, יש לסדר את תזרימי המזומנים הנכנסים עם תזרימי המזומנים היוצאים. לבסוף, בעזרת עלות ההון הממוצעת במשקל (WACC), התוצאה מוזלת ושווי החברה עוקב אחריה.

למעלה משלוש דרכים נדונו בכדי לקבוע את שווי החברה. כשחוזרים לשאלת המבוא, התשובה עליה היא אפוא לא חד משמעית. יתר על כן, כל שיטה מובילה לתוצאה סופית אחרת. כאשר שיטה אחת מסתכלת רק על תמונת מצב וקובעת שחברה שווה מיליון, השיטה האחרת נראית בעיקר לעתיד ומצפה מאותה חברה להעריך מיליון וחצי. נראה הגיוני לבחור בשיטה עם הערכת השווי הגבוהה ביותר. עם זאת, זו לא תמיד השיטה הטובה ביותר עבור החברה שלך וההערכה היא בהתאמה אישית ברוב המקרים. לכן חכם להעסיק איש מקצוע ולקבל ייעוץ לגבי עמדתך המשפטית לפני שנכנסים לתהליך רכישה או מכירה. Law & Moreעורכי הדין הם מומחים בתחום דיני חברות ושמחים לספק לך ייעוץ אך גם כל מיני סיוע אחר במהלך התהליך שלך, כמו ניסוח והערכת בחוזים, בדיקת נאותות והשתתפות במשא ומתן.

שתפו אותי