הנציבות האירופית רוצה שמתווכים יידעו אותם על קונסטרוקציות ...

הנציבות האירופית רוצה שמתווכים יודיעו להם על מבנים להימנעות ממיסים שהם יוצרים עבור לקוחותיהם.

מדינות מאבדות לרוב הכנסות ממיסים בגלל קונסטרוקציות פיסקליות על-לאומיות ברובן שיועצי מס, רואי חשבון, בנקים ועורכי דין (מתווכים) מייצרים עבור לקוחותיהם. על מנת להגביר את השקיפות ולאפשר לפדות את אותם מיסים על ידי רשויות המס, הנציבות האירופית מציעה כי החל מה -1 בינואר, 2019, מתווכים אלה יהיו מחויבים לספק מידע על מבנים אלה לפני יישומם על ידי לקוחותיהם. המסמכים שיימסרו יהפכו נגישים לרשויות המס בבסיס נתונים של האיחוד האירופי. הכללים הם מקיפים: הם חלים על כל המתווכים, כל המבנים וכל המדינות. מתווכים שלא יעקבו אחר כללים חדשים אלה ייקבעו. ההצעה תוצע לאישור לפרלמנט האירופי ולמועצה.

2017-06-22

שתפו אותי