הנציבות האירופית רוצה שמתווכים יודיעו...

הנציבות האירופית רוצה שמתווכים יודיעו להם על מבנים להימנעות ממיסים שהם יוצרים עבור לקוחותיהם.

מדינות מאבדות לעיתים קרובות הכנסות ממסים בגלל בעיקר קונסטרוקציות פיסקליות בין-לאומיות שיועצי מס, רואי חשבון, בנקים ועורכי דין (מתווכים) יוצרים עבור לקוחותיהם. כדי להגביר את השקיפות ולאפשר לפדות מיסים אלה על ידי רשויות המס, הנציבות האירופית מציעה כי החל מ -1 בינואר 2019, מתווכים אלה יהיו מחויבים לספק מידע על הבנייה הללו לפני שהם מיושמים על ידי לקוחותיהם. המסמכים שיימסרו ינגישו לרשויות המס בבסיס נתונים של האיחוד האירופי.

הכללים מקיפים

הם חלים על כל המתווכים, כל הקונסטרוקציות וכל המדינות. מתווכים שלא יעקבו אחר כללים חדשים אלה יוטלו עליהם סנקציה. ההצעה תוצע לאישור הפרלמנט האירופי והמועצה.

Law & More