תיקון החוקה ההולנדית

תקשורת רגישה לפרטיות מוגנת טוב יותר בעתיד

ב- 12 ביולי 2017, הסנאט ההולנדי נתן פה אחד להצעתו של שר הפנים ויחסי הממלכה פלסטרק, בעתיד הקרוב, להגן טוב יותר על פרטיות הדוא"ל וטלקומוניקציה רגישה אחרת לפרטיות. סעיף 13, סעיף 2 לחוקה ההולנדית קובע כי סודיות שיחות טלפון ותקשורת טלגרף אינה ניתנת לפגיעה. עם זאת, בהתחשב בהתפתחויות המדהימות האחרונות בתחום הטלקומוניקציה, סעיף 13, סעיף 2, זקוק לעדכון.

החוקה ההולנדית

ההצעה לטקסט החדש היא כדלקמן: "כל אחד רשאי לכבד את סודיות ההתכתבות והטלקומוניקציה שלו". הנוהל לשינוי סעיף 13 בחוקה ההולנדית נקבע.

Law & More