בליטיגציה תמיד אפשר לצפות להרבה התלהמות ...

בית המשפט העליון בהולנד

בליטיגציה תמיד אפשר לצפות להרבה התנצחויות והוא-אמר-היא-אמר. להבהרת המקרה בית המשפט רשאי להורות על שמיעת עדים. אחד המאפיינים של שמיעה כזו הוא הספונטניות. כדי לקבל את התשובות בצורה לא מובנת ככל האפשר, הדיון יתקיים 'באופן ספונטני' בפני השופט. בית המשפט העליון בהולנד קבע כעת כי מותר מבחינת הכלכלה הדיונית לקיים את הדיון על בסיס הצהרה שנכתבה מראש. במקרה הספציפי הזה של 23 בדצמבר, אחרת היה לוקח זמן רב מדי לשמוע את כל ששת העדים. עם זאת חשוב שבית המשפט יקח בחשבון את העובדה כי הצהרות כתובות אלה עלולות לגרום לאמינות מופחתת בעת הערכת הראיות.

 

Law & More