בהולנד מיוחסת חשיבות רבה לזכות העובדים לשבות ...

בהולנד יש חשיבות רבה לזכות העובדים לשביתה. מעסיקים הולנדים חייבים לסבול שביתות, כולל ההשלכות השליליות שעלולות להיות להן, כל עוד מתקיימים "כללי המשחק". כדי להבטיח שלא ירתעו עובדים מהשימוש בזכות זו, קבעה מועצת הערר ההולנדית כי אין בשביתה להשפיע על גובה דמי האבטלה. המשמעות היא ששכר העבודה היומי של עובד, שעל בסיסו מחושב דמי האבטלה, לא אמור להיות מושפע יותר שלילית משביתה.

11-04-2017

שתפו אותי