סמכות הורית תמונה

סמכות הורית

כשנולד ילד, לאם הילד יש אוטומטית סמכות הורית על הילד. למעט במקרים בהם האם עצמה עדיין קטינה באותה תקופה. אם האם נשואה לבן זוגה או שיש לה שותפות רשומה במהלך לידת הילד, גם לאביו של הילד יש סמכות הורית באופן אוטומטי על הילד. אם אם ואב לילד גרים יחד אך ורק, משמורת משותפת אינה חלה באופן אוטומטי. במקרה של חיים משותפים, אביו של הילד חייב, אם ירצה בכך, להכיר בילד בעירייה. אין זה אומר שלבן / בת הזוג יש גם משמורת על הילד. לשם כך, על ההורים להגיש במשותף בקשה למשמורת משותפת לבית המשפט.

מה הפירוש של סמכות הורית?

סמכות הורית משמעה כי בכוח ההורים להחליט על החלטות חשובות בחיי ילדם הקטין. לדוגמא, החלטות רפואיות, בחירה בבית הספר או ההחלטה היכן שילד יגור ביתו העיקרי. בהולנד יש לנו משמורת חד-ראשית ומשמורת משותפת. משמורת חד-ראשית פירושה שהמשמורת מוטלת על אחד ההורים ומשמורת משותפת פירושה שהמשמורת מופעלת על ידי שני ההורים.

האם ניתן לשנות את הרשות המשותפת לסמכות חד-ראשית?

העיקרון הבסיסי הוא שהמשמורת המשותפת, שהייתה קיימת בזמן הנישואין, נמשכת לאחר גירושין. זה לרוב אינטרס של הילד. עם זאת, בהליכי גירושין או בהליכים לאחר גירושין, אחד ההורים רשאי לבקש מבית המשפט לקחת על עצמו את המשמורת החד-ראשית. בקשה זו תתקבל רק במקרים הבאים:

  • אם קיים סיכון לא מקובל שהילד יילכד או ילך לאיבוד בין ההורים ולא צפוי שהדבר ישתפר מספיק בעתיד הנראה לעין, או;
  • אחרת יש צורך בשינוי המשמורת לטובת הילד.

הניסיון המעשי הראה כי בקשות לקבלת סמכות חד-ראשית מתקבלות רק במקרים חריגים. יש לעמוד באחד הקריטריונים שהוזכרו לעיל. כאשר הבקשה למשמורת חד-ראשית מתקבלת, ההורה עם המשמורת אינו נדרש עוד להתייעץ עם ההורה השני כאשר מדובר בהחלטות חשובות בחיי הילד. ההורה שנשלל משמורת אין לו אפוא שום אמירה בחיי הילד.

טובת הילד

ל"טובת הילד "אין הגדרה קונקרטית. זהו מושג מעורפל שצריך למלא בנסיבות כל סיטואציה משפחתית. לכן השופט יצטרך לבחון את כל הנסיבות בבקשה כזו. אולם בפועל משתמשים במספר נקודות התחלה וקריטריונים קבועים. נקודת מוצא חשובה היא שיש לשמור על הסמכות המשותפת לאחר גירושין. על ההורים להיות מסוגלים לקבל החלטות חשובות לגבי הילד יחד. זה גם אומר שההורים חייבים להיות מסוגלים לתקשר היטב אחד עם השני. עם זאת, אין די בתקשורת לקויה או כמעט ללא תקשורת כדי להשיג משמורת בלעדית. רק כאשר תקשורת לקויה בין הורים יוצרת סיכון שהילדים יילכדו בין הוריהם ואם זה לא צפוי להשתפר תוך פרק זמן קצר, בית המשפט יפסיק את המשמורת המשותפת.

במהלך ההליכים, השופט עשוי לעיתים גם לפנות לייעוץ של מומחה בכדי לקבוע מה טובת הילד. לאחר מכן הוא יכול, למשל, לבקש מהמועצה להגנת הילד לחקור ולהוציא דוח האם משמורת יחידה או משותפת היא טובת הילד.

האם ניתן לשנות את הסמכות מרשות חד-ראשית לסמכות משותפת?

אם יש משמורת חד ראשית ושני ההורים רוצים לשנות אותה למשמורת משותפת, ניתן להסדיר זאת באמצעות בתי המשפט. ניתן לבקש זאת בכתב או בצורה דיגיטלית באמצעות טופס. במקרה כזה, תירשם הערה בפנקס המשמורת על כך שלילד מדובר במשמורת משותפת.

אם ההורים לא מסכימים על המעבר ממשמורת יחיד למשמורת משותפת, ההורה שאין לו משמורת באותה עת רשאי לקחת את העניין לבית המשפט ולהגיש בקשה לביטוח משותף. הדבר יידחה רק אם קיים הקריטריון החשאי והאבוד הנ"ל או אם דחייה אחרת נחוצה לטובת הילד. בפועל, לעתים קרובות מתקבלת בקשה לשנות משמורת בלעדית למשמורת משותפת. הסיבה לכך היא שבהולנד יש לנו את העיקרון של הורות שווה. עקרון זה אומר שאבות ואמהות צריכים להיות בעלי תפקיד שווה בטיפול ובגידול ילדם.

סוף הסמכות ההורית

משמורת הורים מסתיימת בהפעלת החוק ברגע שהילד מגיע לגיל 18. מאותו הרגע ילד הוא בגיל ובכוחו להחליט על חייו שלו.

האם יש לך שאלות בנוגע לסמכות הורית או שמא ברצונך להיעזר בהליך להגשת בקשה לסמכות הורית יחידה או משותפת? אנא פנה ישירות לאחד מעורכי הדין המנוסים שלנו בדיני משפחה. עורכי הדין ב Law & More ישמח לייעץ ולסייע לך בהליכים כאלה לטובת ילדך.

Law & More