האם אתה מתכנן למכור את החברה שלך?

Amsterdam בית משפט לערעורים

אז כדאי לבקש ייעוץ מתאים לגבי החובות ביחס לוועד העובדים של החברה שלך. על ידי כך, אתה יכול למנוע הפרעה פוטנציאלית לתהליך המכירה. בפסק דין אחרון של ה Amsterdam בית המשפט לערעורים, אגף המיזמים קבע כי הישות המשפטית המוכרת ובעלי מניותיה הפרו את חובת הזהירות שלהם כלפי ועד העובדים של החברה הנמכרת.

הישות המשפטית המוכרת ובעלי מניותיה לא מסרו מידע בזמן ומספיק לוועד העובדים, הם לא שיתפו את ועד העובדים בבקשת ייעוץ למתן מטלות מומחים, והם לא התייעצו עם ועד העובדים במועד ובקדם. לבקשת הייעוץ. לפיכך, ההחלטה למכור את החברה לא התקבלה באופן סביר. יש לבטל את ההחלטה ואת ההשלכות של ההחלטה. זהו מצב לא רצוי ומיותר שניתן היה למנוע אותו.

Law & More