קטגוריות: בלוג חדשות

האם אתה מתכנן למכור את החברה שלך?

בית המשפט לערעורים באמסטרדם

אז חכם לבקש ייעוץ נאות לגבי החובות ביחס למועצת העבודות של החברה שלך. בכך תוכלו להימנע מפגיעה אפשרית בתהליך המכירה. בפסק הדין שנערך לאחרונה על ידי בית המשפט לערעורים באמסטרדם, קבעה חטיבת הארגון כי הגוף המשפטי המוכר ובעלי מניותיה הפרו את חובת הזהירות שלהם כלפי מועצת העבודות של החברה הנמכרת. הישות המשפטית המוכרת ובעלי מניותיה לא מסרו מידע מועיל ומספק למועצת העבודות, הם לא הצליחו לערב את מועצת העבודות בבקשת ייעוץ להוצאת מטלות מומחים, והם לא התייעצו עם מועצת העבודות במועד ובקודם. לבקשת הייעוץ. לפיכך, ההחלטה למכור את החברה לא התקבלה באופן סביר. יש לבטל את ההחלטה ואת תוצאותיה של ההחלטה. זהו מצב בלתי רצוי ומיותר, שניתן היה למנוע.

2018-01-12

שתפו אותי