ההבדל בין בקר למעבד

תקנת הגנת המידע הכללית (GDPR) קיימת כבר מספר חודשים. עם זאת, עדיין קיימת אי ודאות לגבי משמעותם של מונחים מסוימים ב- GDPR. לדוגמא, לא ברור לכולם מה ההבדל בין בקר למעבד, בעוד שמדובר במושגי ליבה של ה- GDPR. על פי ה- GDPR, הבקר הוא הישות או הארגון (החוקי) שקובעים את המטרה והאמצעים של עיבוד נתונים אישיים. לפיכך קובע הבקר מדוע מעובדים נתונים אישיים. בנוסף, הבקר עקרוני קובע באילו אמצעים עיבוד הנתונים מתרחש. בפועל, הצד השולט בפועל בעיבוד נתונים הוא הבקר. על פי ה- GDPR, המעבד הוא אדם או ארגון נפרד (חוקי) המעבד נתונים אישיים מטעם ובאחריות הבקר. עבור מעבד, חשוב לקבוע אם עיבוד נתונים אישיים מתבצע לטובת עצמו או לטובת בקר. לפעמים זה יכול להיות פאזל לקבוע מי הבקר ומי המעבד. בסופו של דבר, עדיף לענות על השאלה הבאה: למי יש שליטה מוחלטת על המטרה ואמצעי עיבוד הנתונים?

שתפו אותי