תלונות פסיכולוגיות לאחר הריון

חוק דמי מחלה

חוק דמי מחלה ההולנדי לאחר נכות מעבודה כתוצאה מתלונות פסיכולוגיות לאחר הריון? בהתבסס על סעיף 29א לחוק דמי מחלה מבוטחת שאינה מסוגלת לבצע עבודה זכאית לקבל תשלום אם סיבת הנכות לעבודה קשורה להריון או לידה. בעבר כמעט ולא הוכר קשר בין תלונות פסיכולוגיות, גרימת נכות לעבודה לבין הריון או לידה. הפסיקה העדכנית מלמדת על תפנית בנקודה זו.

https://www.recht.nl/nieuws/arbeidsrecht/168727/ziektewet-na-arbeidsongeschiktheid-als-gevolg-van-psychische-klachten-na-zwangerschap/

Law & More