קטגוריות: בלוג חדשות

חוק קצבאות מחלה הולנדית לאחר אובדן כושר עבודה כתוצאה מתלונות פסיכולוגיות לאחר ההריון?

חוק דמי מחלה

בהתבסס על סעיף 29 א לחוק תגמולי מחלה, המבוטחת שאינה מסוגלת לבצע עבודה זכאית לקבל תשלום אם סיבת הנכות לעבודה קשורה להריון או לידה. בעבר, רק לעתים נדירות נוצר והוכר קשר בין תלונות פסיכולוגיות, גרימת מוגבלות לעבודה והריון או לידה. הפסיקה האחרונה מציגה מהפך ביחס לנקודה זו.

https://www.recht.nl/nieuws/arbeidsrecht/168727/ziektewet-na-arbeidsongeschiktheid-als-gevolg-van-psychische-klachten-na-zwangerschap/

שתפו אותי