העברת התחייבות

העברת התחייבות

אם אתם מתכננים להעביר חברה למישהו אחר או להשתלט על חברה של מישהו אחר, אתם עשויים לתהות האם השתלטות זו חלה גם על אנשי הצוות. תלוי בסיבה שבגללה החברה משתלטת ובאופן ביצוע ההשתלטות, זה עשוי להיות רצוי או לא. לדוגמא, האם חלק מהחברה משתלט על ידי חברה שיש לה מעט ניסיון בפעילות עסקית כזו? במקרה זה, זה יכול להיות בסדר להשתלט על העובדים המתמחים ולאפשר להם להמשיך בפעילותם הרגילה. מצד שני, האם יש מיזוג של שתי חברות דומות במטרה לחסוך בעלויות? אז עובדים מסוימים עשויים להיות פחות רצויים, משום שכמה תפקידים כבר מילאו וניתן לחסוך משמעותית גם בעלויות העבודה. האם יש להשתלט על העובדים תלוי בתחולת הרגולציה על 'העברת התחייבות'. במאמר זה אנו מסבירים מתי זה המצב ומה ההשלכות.

העברת התחייבות

מתי יש העברת התחייבות?

כאשר יש העברת התחייבות נובע מסעיף 7: 662 לחוק האזרחי ההולנדי. סעיף זה קובע כי חייבת להיות העברה כתוצאה מהסכם, מיזוג או חלוקה של יחידה כלכלית ש שומר על שלו זהות. יחידה כלכלית היא "קבוצה של משאבים מאורגנים, המוקדשת לעסוק בפעילות כלכלית, בין אם פעילות זו מרכזית ובין אם לאו". מאחר שההשתלטות מתבצעת במגוון רחב של דרכים בפועל, הגדרה משפטית זו אינה מציעה קו מנחה ברור. פרשנותו תלויה אפוא מאוד בנסיבות המקרה.

השופטים בדרך כלל די רחבים בפרשנותם של העברת התחייבות מכיוון שמערכת המשפט שלנו מייחסת חשיבות רבה להגנת העובדים. על בסיס הפסיקה הקיימת, ניתן אפוא להסיק כי הביטוי האחרון 'ישות כלכלית השומרת על זהותה' הוא החשוב ביותר. זה בדרך כלל נוגע להשתלטות קבועה על חלק מהחברה והנכסים הנלווים, שמות מסחריים, ניהול וכמובן הצוות. אם מדובר בהיבט אינדיבידואלי זה, בדרך כלל אין העברת התחייבות, אלא אם כן היבט זה מכריע לזהות ההתחייבות.

בקיצור, בדרך כלל יש העברת התחייבות ברגע שההשתלטות כוללת חלק שלם מההתחייבות במטרה לבצע פעילות כלכלית, המאופיינת גם בזהות משלה הנשמרת לאחר ההשתלטות. לכן, העברת עסק (חלק מעסק) בעל אופי שאינו זמני מהווה עד מהרה העברת התחייבות. מקרה בו אין במפורש העברת התחייבות הוא מיזוג מניות. במקרה כזה העובדים נשארים בשירות אותה חברה מכיוון שיש רק שינוי בזהותו של בעל / ת המניות.

תוצאות העברת התחייבות

אם קיימת העברת התחייבות, באופן עקרוני, כל הצוות המהווה חלק מהפעילות הכלכלית מועבר בתנאים של חוזה העבודה וההסכם הקיבוצי בתוקף עם המעסיק הקודם. לכן אין צורך בכריתת חוזה עבודה חדש. זה חל גם אם הצדדים אינם מודעים להחלת העברת ההתחייבות ולגבי העובדים שהמעביר לא היה מודע להם בעת ההשתלטות. המעסיק החדש אינו רשאי לפטר את העובדים בגלל העברת ההתחייבות. כמו כן, המעסיק הקודם אחראי לצד המעסיק החדש למשך שנה נוספת בגין מילוי ההתחייבויות מחוזה העבודה שהתעורר לפני העברת ההתחייבות.

לא כל תנאי העסקה מועברים למעסיק החדש. תוכנית הפנסיה הינה חריג לכך. המשמעות היא שהמעביד רשאי להחיל על העובדים החדשים את אותה תוכנית פנסיה כמו על עובדיו הנוכחיים אם הדבר יוכרז בזמן להעברה. השלכות אלה חלות על כל העובדים שהחברה המעבירה עמם בשירות בזמן ההעברה. זה חל גם על עובדים שאינם כשירים לעבודה, חולים או בחוזים זמניים. אם העובד אינו מעוניין לעבור עם המיזם, הוא / היא יכול להצהיר במפורש שהוא מעוניין לסיים את חוזה העבודה. ניתן לנהל משא ומתן על תנאי העסקה לאחר העברת החברה. עם זאת, תחילה יש להעביר את תנאי ההעסקה הישנים למעסיק החדש לפני שזה אפשרי.

מאמר זה מתאר כי ההגדרה החוקית של העברת התחייבות מתגשמת די מהר בפועל וכי יש לכך השלכות משמעותיות לגבי החובות כלפי עובדי ההתחייבות. העברת התחייבות היא המקרה כאשר יחידה כלכלית של מיזם משתלטת על ידי אחר לתקופה לא זמנית, לפיה נשמרת זהות הפעילות. כתוצאה מהתקנה על העברת התחייבות, על המשתלט להעסיק את עובדי (החלק של) ההתחייבות המועברת בתנאי העסקה שכבר חלו עליהם. לפיכך, המעסיק החדש אינו רשאי לפטר את העובדים עקב העברת ההתחייבות. האם תרצה לדעת יותר על העברת התחייבות והאם כלל זה חל בנסיבותיך הספציפיות? ואז אנא צור קשר Law & More. עורכי הדין שלנו מתמחים בדיני חברות ודיני עבודה וישמחו לעזור לכם!

Law & More