ה-UBO-register - תמונה

רשם ה- UBO: הפחד מכל UBO?

1. מבוא

ב- 20 במאי 2015 אימץ הפרלמנט האירופי את ההוראה הרביעית נגד הלבנת הון. על בסיס הוראה זו, כל מדינה חברה מחויבת להקים מרשם UBO. כל ה- UBO של חברה צריך להיכלל בפנקס. מכיוון ש- UBO יסייג כל אדם טבעי המחזיק במישרין או בעקיפין ביותר מ- 25% מהאינטרס (המניה) של חברה, בהיותו לא חברה הרשומה בשוק המניות. במקרה של כישלון הקמת ה- UBO (ים), האפשרות האחרונה יכולה להיות לשקול אדם טבעי מאנשי הניהול הגבוהים ביותר של החברה כ- UBO. בהולנד, יש לשלב את מרשם ה- UBO לפני 26 ביוני 2017. הציפייה היא שהפנקס יביא לתוצאות רבות על האקלים העסקי ההולנדי והאירופי. כשאדם לא רוצה להיות מופתע בצורה לא נעימה, תמונה ברורה של השינויים הקרובים תהיה חיונית. לכן מאמר זה ינסה להבהיר את מושג מרשם ה- UBO על ידי ניתוח מאפייניו והשלכותיו.

2. מושג אירופי

ההנחיה הרביעית נגד הלבנת הון היא תוצר של עשייה אירופאית. הרעיון העומד בבסיס הנהגתו זו הוא שאירופה רוצה למנוע מכביסות הון ומממוני טרור להשתמש בתנועת ההון החופשית הנוכחית ובחופש לספק שירותים פיננסיים למטרותיהם הפליליות. בקנה אחד עם זה הרצון לבסס את זהותם של כל ה- UBO, בהיותם אנשים בעלי סמכות ניכרת. מרשם ה- UBO מהווה רק חלק מהשינויים שהביאה ההוראה הרביעית נגד הלבנת הון בהשגת ייעודו.

כאמור, יש ליישם את ההוראה לפני 26 ביוני 2017. בנושא מרשם ה- UBO, ההוראה מתווה מסגרת ברורה. ההוראה מחייבת את מדינות החברות להביא כמה שיותר ישויות משפטיות במסגרת החקיקה. על פי ההוראה, לשלושה סוגים של רשויות חייבות להיות גישה לנתוני ה- UBO בכל מקרה: הרשויות המוסמכות (כולל רשויות הפיקוח) וכל יחידות הביון הפיננסי, הרשויות המחויבות (כולל מוסדות פיננסיים, מוסדות אשראי, מבקרים, נוטריונים, מתווכים וספקי שירותי הימורים) וכל האנשים או הארגונים שיכולים להפגין אינטרס לגיטימי. עם זאת, המדינות החברות חופשיות לבחור במרשם ציבורי מלא. המונח "רשויות מוסמכות" אינו מוסבר בהוראה נוספת. מסיבה זו, הנציבות האירופית ביקשה בירור בהצעתה לתיקון להנחיה מיום 5 ביולי 2016.

כמות המידע המינימלית שיש לכלול בפנקס היא הבאה: שם מלא, חודש לידה, שנת לידה, לאום, ארץ מגורים ואופי והיקף האינטרס הכלכלי שבידי UBO. בנוסף, ההגדרה של המונח "UBO" רחבה מאוד. המונח לא כולל רק שליטה ישירה (על בסיס בעלות) של 25% ומעלה, אלא גם שליטה עקיפה אפשרית של יותר מ 25%. שליטה עקיפה פירושה שליטה בכל דרך אחרת מאשר דרך בעלות. שליטה זו יכולה להיות מבוססת על קריטריוני שליטה בהסכם בעלי המניות, יכולת להשפיע מרחיקת לכת על חברה או יכולת, למשל, למנות דירקטורים.

3. המרשם בהולנד

המסגרת ההולנדית ליישום החקיקה במרשם ה- UBO מתוארת ברובם במכתב לשר דיסלבלם מיום 10 בפברואר 2016. באשר לגורמים המכוסים על ידי דרישת הרישום, המכתב מצביע על כך שכמעט אף אחד מהסוגים הקיימים של הולנדית ישויות לא יישארו ללא מגע, למעט הבעלות הבלעדית וכל הגורמים הציבוריים. גם חברות רשומות אינן נכללות. בשונה משלוש הקטגוריות של האנשים והרשויות הזכיות לבחון את המידע בפנקס שנבחר ברמה אירופאית, הולנד בוחרת לרשום ציבורי. הסיבה לכך היא שמרשם מוגבל טומן בחובו חסרונות מבחינת עלות, כדאיות ואימות. מכיוון שהרישום יהיה ציבורי, ארבעה אמצעי הגנה על הפרטיות יובנו:

3.1. כל משתמש במידע יירשם.

3.2. הגישה למידע אינה ניתנת בחינם.

3.3. למשתמשים שאינם הרשויות המיועדות ספציפית (רשויות הכוללות בין היתר את הבנק ההולנדי, השווקים הפיננסיים של הרשות והמשרד לפיקוח הפיננסי) ויחידת המודיעין הפיננסי ההולנדית תהיה גישה למערכת נתונים מוגבלת בלבד.

3.4. במקרה של סיכון לחטיפה, סחיטה, אלימות או הפחדה, יבוא לאחר מכן הערכת סיכון של כל מקרה, במסגרתה תיבחן האם הגישה לנתונים מסוימים עשויה להיסגר במידת הצורך.

משתמשים שאינם הרשויות המיועדות ספציפית ו- AFM רשאים לגשת רק למידע הבא: שם, חודש לידה, לאום, ארץ מגורים ואופי והיקף האינטרס הכלכלי שיש בידי הבעלים המועיל. משמעות המינימום הזו היא שלא כל המוסדות שצריכים לבצע מחקר UBO חובה יכולים להפיק את כל המידע הנדרש מהם מהרישום. הם יצטרכו לאסוף מידע זה בעצמם ולשמר מידע זה בממשלם.

בהתחשב בעובדה שלרשויות המיועדות ולמינהל ה- FIU יש תפקיד חקירה ופיקוח מסוים, תהיה להם גישה לנתונים נוספים: (1) יום, מקום וארץ לידה, (2) כתובת, (3) מספר שירות אזרחי ו / או מספר זיהוי מס זר (TIN), (4) אופי, מספר ותאריך ומקום הגילוי של המסמך שבאמצעותו אומתה הזהות או עותק של אותו מסמך ו (5) תיעוד המאשר מדוע יש לאדם מעמד של UBO וגודל האינטרס המקביל (הכלכלי) המקביל.

הציפיות הן כי לשכת המסחר תנהל את המרשם. הנתונים יגיעו לפנקס על ידי הגשת המידע על ידי החברות והגופים המשפטיים עצמם. UBO רשאי לא לסרב להשתתף במסירת מידע זה. יתרה מזאת, לרשויות המחויבות תהיה, במובן מסוים, גם פונקצית אכיפה: מוטלת עליהן האחריות להעביר למרשם את כל המידע שברשותם, השונה מהמרשם. רשויות המופקדות על אחריות בתחום המאבק בהלבנת הון, מימון טרור וסוגים אחרים של פשע כלכלי וכלכלי יהיו, בהתאם לגודל משימתן, רשאיות או נדרשות להגיש נתונים השונים מהמרשם. טרם ברור מי יהיה האחראי רשמית על משימת האכיפה בכל הנוגע למסירה (הנכונה) של נתוני ה- UBO ומי יהיה (יתכן) זכאי להוציא קנסות.

4. מערכת ללא פגמים?

למרות הדרישות המחמירות, נראה כי חקיקת ה- UBO אינה עמידה במים בכל ההיבטים. ישנן מספר דרכים בהן ניתן להבטיח שאחת מהן תחול מחוץ לתחום הרישום של UBO.

4.1. דמות האמון
אפשר לבחור לפעול באמצעות דמות האמון. נתוני אמון כפופים לכללים שונים על פי ההוראה. ההוראה מחייבת גם מרשם לדמויות אמון. אולם, מרשם ספציפי זה לא יהיה פתוח לקהל. באופן זה, אנונימיותם של האנשים העומדים מאחורי אמון נותרה מאובטחת במידה רבה יותר. דוגמאות לנתוני אמון הם האמון האנגלו-אמריקני והאמון בקורסאו. בונייר מכיר גם נתון הדומה לאמון: DPF. זהו סוג מסוים של יסוד, שבניגוד לאמון הוא בעל אישיות משפטית. זה מנוהל על ידי חקיקת BES.

4.2. העברת מושב
ההוראה הרביעית נגד הלבנת הון מזכירה את הדברים הנוגעים לתחולתה: "... חברות וגופים משפטיים אחרים שהוקמו בתחומם". משפט זה מרמז על כך שחברות, שהוקמו מחוץ לטריטוריה של המדינות החברות, אך לאחר מכן מעבירות את מושב החברה שלהן למדינה חברה, אינן מכוסות בחקיקה. לדוגמא, ניתן לחשוב על מושגים משפטיים פופולריים כמו ג'רזי בע"מ, BES BV ו- American Inc.. DPF עשויה גם להחליט להעביר את מושבה להולנד ולהמשיך לעסוק בפעילות בתור DPF.

5. שינויים צפויים?

השאלה היא האם האיחוד האירופי ירצה להנציח את האפשרויות האמורות להימנע מחקיקה של ה- UBO. עם זאת, אין כרגע אינדיקציות קונקרטיות לכך שיחולו שינויים בנקודה זו בטווח הקצר. בהצעתה שהוגשה ב- 5 ביולי, הנציבות האירופית ביקשה מספר שינויים בהנחיה. הצעה זו לא כללה שינויים הנוגעים לעיל. יתרה מזאת, טרם ברור אם השינויים המוצעים ייושמו בפועל. עם זאת, לא יהיה זה נכון לקחת בחשבון את השינויים המוצעים ואת האפשרות ששינויים אחרים יבוצעו בשלב מאוחר יותר. ארבעת השינויים העיקריים כמוצעים כעת הם כדלקמן:

5.1. הנציבות מציעה לפרסם את הרישום באופן מלא. המשמעות היא שההוראה תותאם בנקודת הגישה על ידי אנשים וארגונים שיכולים להפגין אינטרס לגיטימי. כאשר בעבר הגישה שלהם יכולה הייתה להיות מוגבלת לנתוני המינימום שהוזכרו קודם לכן, הרישום יופיע כעת גם במלואם.

5.2. הנציבות מציעה להגדיר את המונח "רשויות מוסמכות" כדלקמן: ".. אותן רשויות ציבוריות עם אחריות ייעודית למאבק בהלבנת הון או מימון טרור, לרבות רשויות מיסים ורשויות שיש להן תפקיד לחקור או להעמיד ללבנת הלבנת הון, עבירות גורמים נלוות ומימון טרור, מעקב, תפיסה או הקפאה והחרמת נכסים פליליים ".

5.3. הנציבות מבקשת שקיפות רבה יותר ואפשרות טובה יותר לזיהוי ה- UBO באמצעות חיבור בין כל הרשמים הלאומיים של המדינות החברות.

5.4. כמו כן, הנציבות מציעה, במקרים מסוימים, להוריד את שיעור ה- UBO של 25% ל- 10%. כך יהיה כאשר ישויות משפטיות הינן גוף פסיבי שאינו פיננסי. אלה הם ".. גורמים מתווכים אשר אין להם כלכלה כלכלית ומשמשים רק כדי להרחיק את הבעלים המועילים מהנכסים".

5.5. הנציבות מציעה לשנות את המועד האחרון ליישום מיום 26 ביוני 2017 ל -1 בינואר 2017.

סיכום

להכנסת מרשם ה- UBO הציבורי יהיו השלכות מרחיקות לכת על ארגונים במדינות החברות. אנשים המחזיקים במישרין או בעקיפין יותר מ- 25% מהאינטרס (המניה) של חברה שאינה חברה רשומה, ייאלצו להקריב הרבה קרבנות בתחום הפרטיות, מה שמגדיל את הסיכון לסחיטה וחטיפה; למרות העובדה שהולנד הצביעה כי היא תעשה כמיטב יכולתה למתן סיכונים אלה ככל האפשר. בנוסף, מקרים מסוימים יקבלו אחריות רבה יותר ביחס להודעות והעברת נתונים השונים מהנתונים בפנקס UBO. כניסתה של מרשם ה- UBO עשויה בהחלט לגרום לכך שתעביר את המיקוד לדמות הנאמנות, או מוסד משפטי שהוקם מחוץ למדינות החברות, שיכול להעביר את מושבו האמיתי למדינה חברה. לא בטוח אם מבנים אלה יישארו אפשרויות קיימא בעתיד. התיקון המוצע כרגע להנחיה הרביעית להלבנת הון אני-מכר אינו מכיל עד כה שינויים. בהולנד צריך לקחת בחשבון בעיקר את ההצעה לחיבור חיבור של מרשמים לאומיים, שינוי אפשרי בדרישה של 25% ותאריך יישום מוקדם אפשרי.

Law & More