מה עושים עורכי דין לתאגידים

תפקידו של עורך דין תאגידי הוא להבטיח את חוקיותן של עסקאות מסחריות, תוך ייעוץ לתאגידים בנוגע לזכויותיהם וחובותיהם החוקיות, לרבות חובותיהן ואחריותם של נושאי משרה. לשם כך עליהם להכיר היבטים של דיני חוזים, דיני מיסים, חשבונאות, דיני ניירות ערך, פשיטת רגל, זכויות קניין רוחני, רישוי, חוקי אזורים, והחוקים הספציפיים לעסקי התאגידים בהם הם עובדים.

Law & More B.V.