מה עושה עורך דין מסחרי

תפקידו של עורך דין מסחרי הוא להבטיח את חוקיותן של עסקאות מסחריות, תוך ייעוץ לתאגידים בנוגע לזכויותיהם וחובותיהם החוקיות, לרבות חובותיהם ואחריותם של נושאי משרה. לשם כך עליהם להכיר היבטים של דיני חוזים, דיני מיסים, חשבונאות, דיני ניירות ערך, פשיטת רגל, זכויות קניין רוחני, רישוי, חוקי אזורים, והחוקים הספציפיים לעסקי התאגידים בהם הם עובדים.

Law & More B.V.