מה זה תאגיד

תאגיד הוא ישות עסקית חוקית בה הבעלים מוגנים מאחריות לפעולות החברה ולמצבה הכספי. בנפרד מהבעלים או בעלי המניות, תאגיד רשאי לממש את מרבית הזכויות והאחריות שיש לבעל עסק פרטי, כלומר, תאגיד רשאי להתקשר בחוזים, ללוות כסף, לתבוע ולהיתבע, להחזיק נכסים, לשלם מיסים ולהעסיק. עובדים.

Law & More B.V.