מהו הסכם בעלי המניות

בעל מניות הוא יחיד או מוסד (כולל תאגיד) המחזיק באופן חוקי במניה אחת או יותר של מניות בתאגיד ציבורי או פרטי. הסכם בעלי מניות, הנקרא גם הסכם בעלי מניות, הוא הסדר בקרב בעלי המניות בחברה המתאר כיצד יש להפעיל את החברה ומתווה את זכויות וחובות בעלי המניות. ההסכם כולל גם מידע על ניהול החברה והרשאות והגנה על בעלי המניות.

Law & More B.V.