בוטל

כאשר נישואים בוטלו, המשמעות היא שהאיחוד מוכרז כבטל ופסול. בעיקרו של דבר, הנישואים נחשבים כמעולם לא היו קיימים מלכתחילה. זה שונה מגירושין בכך שגירושין מסמנים את סוף האיחוד התקף, אך הנישואין עדיין מוכרים כקיימים. בניגוד לגירושין ולמוות, ביטול נישואין גורם לכך שהנישואין אינם קיימים בעיני החוק, דבר שיכול להשפיע על חלוקת הרכוש ומשמורת על ילדים.

Law & More B.V.