על מה מבוסס המזונות

יש רשימה מקיפה של גורמים בבואנו לקבוע אם יש לפסוק מזונות כגון:

 • הוא זקוק לכספי הצד המבקש מזונות
 • יכולת התשלום של המשלם
 • אורח החיים ממנו נהנו הזוג במהלך הנישואין
 • מה כל צד מסוגל להרוויח, כולל מה שהם מרוויחים בפועל כמו גם יכולת ההשתכרות שלהם
 • אורך הנישואין
 • ילדים

הצד המחויב בתשלום מזונות, יידרש, ברוב המקרים, לשלם סכום מוגדר מדי חודש לתקופה שתפורט בפסק הדין של בני הזוג בנושא הסכם גירושין או פשרה. עם זאת, תשלום המזונות אינו חייב להתרחש לזמן בלתי מוגבל. ישנם מקרים בהם הצד המחויב יכול להפסיק לשלם מזונות. תשלום המזונות יכול להיפסק במקרה של המקרים הבאים:

 • הנמען נישא בשנית
 • הילדים מגיעים לגיל בגרות
 • בית משפט מחליט שלאחר זמן סביר, המקבל לא עשה מאמץ מספק כדי להפוך לתמיכה עצמית.
 • המשלם פורש לפנסיה, ולאחר מכן יכול שופט להחליט לשנות את סכום המזונות שישולם,
 • מותו של אחד הצדדים.
Law & More B.V.