משמעות סחיטה

סחיטה באיומים היא שימוש פסול בכוח ממשי או מאוים, באלימות או בהפחדה כדי להשיג כסף או רכוש מיחיד או ישות. סחיטה כללית כוללת בדרך כלל איום על אדם או רכושו של הקורבן, או על משפחתו או חבריו.

Law & More B.V.