מהם סוגי החוק השונים

אמנם ישנם סוגים רבים ושונים של משפט שניתן ללמוד ולשקול, אך לעתים קרובות קל ביותר לקבץ אותם לשתי קטגוריות בסיסיות: חוקים ציבוריים וחוקים פרטיים. חוקים ציבוריים הם אלה שהקימו ממשלה במטרה לארגן ולהסדיר טוב יותר את התנהגות האזרחים, הכוללים לרוב חוקים פליליים וחוקים חוקתיים. חוקים פרטיים הם אלה שהוקמו כדי לסייע בהסדרת הסכמים עסקיים ופרטיים בין יחידים, לרוב כולל דיני נזיקין ודיני קניין. מכיוון שהחוק הוא עקרון כה רחב, החוק חולק לחמישה תחומי משפט; משפט חוקתי, משפט מינהלי, משפט פלילי, משפט אזרחי ומשפט בינלאומי.

שתפו אותי