מכתב רשום הוא מכתב שנרשם ומעקב לאורך כל זמןו במערכת הדואר ומחייב את הדואר להשיג חתימה למסירתו. בחוזים רבים כמו פוליסות ביטוח ומסמכים משפטיים נקבע כי ההודעה חייבת להיות בצורה של מכתב רשום. על ידי רישום מכתב יש לשולח מסמך משפטי המציין כי ההודעה נמסרה.

שתפו אותי