המספק לא עובד

"שליח האופניים של Deliveroo Sytse Ferwanda (20) הוא יזם עצמאי ולא שכיר" היה פסק הדין של בית המשפט ב Amsterdam. החוזה שנכרת בין מוסר לבין Deliveroo אינו נחשב כחוזה עבודה - ולפיכך הספק אינו עובד בחברת המשלוחים. לטענת השופט ברור כי החוזה נועד כחוזה לעצמאים. גם על סמך שיטת העבודה ברור שאין במקרה זה עבודה בשכר.

Law & More