על המעסיקים לשים לב לנסיבות בהן הם ...

על המעסיקים לשים לב לנסיבות בהן מבקשים לפטר עובד. זה מוכיח שוב על ידי פסק דין של בית המשפט המחוזי באססן. בית חולים נדרש לשלם לעובדיו (רוקח) דמי מעבר בסך 45,000 אירו ושכר הוגן של 125,000 אירו מכיוון שלא היו כל סיבה סבירה לסיום חוזה העבודה. בית החולים טען כי הרוקח אינו מתפקד, מה שהתברר שלא היה המקרה. עם זאת, החוזה מומס בכל זאת, כאשר התועלות שהוקצו כתוצאה מכך. הסיבה לכך הייתה שבינתיים מערכת היחסים בין ההעסקה נפגעה, מה שיוחס לחלוטין למעסיק.

10-02-2017

Law & More