מהות החוק המחייב...

תמצית חוק החובה היא בדרך כלל שאי אפשר פשוט לגרוע מהוראות כאלה. עם זאת, החוק האזרחי ההולנדי קובע בסעיף 7: 902 כי ניתן לחרוג מחוק החובה באמצעות הסכם פשרה, כאשר הסכם זה נועד לסיים אי וודאות או מחלוקת קיימים ובלבד שהוא אינו מתנגש עם הגינות משותפת וציבורית להזמין. זה אושר על ידי בית המשפט העליון ההולנדי ב -6 בינואר, במקרה בו קרן המוניות החברתיות ('Sociaal Fonds Taxi') התעמתה עם חברת המוניות בלו מוניות עם סירובה לשלם את זמן ההמתנה של נהגייה. אולם Blue Taxi ונהגי המוניות הרלוונטיים קבעו את העיקרון הזה בהסכם פשרה. ובכל זאת, מונית בלו שלפה את הקש הקצר, מכיוון שלא ניתן היה להפעיל סידורים אלה נגד SFT.

2017-02-02

Law & More