יהיו מעט מאוד הולנדים שעדיין לא מודעים ...

יהיו מעט מאוד הולנדים שעדיין לא מודעים לנושאי הגרירה הנוגעים לרעידות האדמה של חרונינגן, הנגרמות כתוצאה מקידוחי גז. בית המשפט קבע כי על 'חברת Aardolie Maatschappij' ההולנדית לשלם פיצוי בגין נזק שאינו מהותי לחלק מתושבי חרונינגלנד. כמו כן, המדינה הוטלה על אחריותה על רקע פיקוח לא מספק, אולם בית המשפט קבע כי על אף העובדה שהפיקוח אכן לא היה מספק, לא ניתן לומר כי הנזק נגרם כתוצאה מכך.

Law & More